SOLD
Wurtz
Tn 1082 - Wurtzite
Thumbnail, 2.6 x 1.8 x 1.3 cm
Yaogangxian Mine, Yizhang County, Chenzhou Prefecture, Hunan Province, China
SOLD