MIM14-19
Mimetite
$750.00
Small Cabinet, 7.8 x 5.1 x 4.5 cm
Ojuela Mine, Mapimi, Durango, Mexico
A gorgeous coating of sparkly mimetite on matrix
Order Now